fredag 2 maj 2014

Låt tusen gurkor krökas!


Europavalskampanjen är i full sving i Österrike och alla partiers förstamajuppbåd fokuserade på valet. Tyvärr stannade man väl huvudsakligen vid slagord och gick inte in på någon egentlig sakdiskussion. Åsikterna varierar från de som vill gå ut ur EU till de som vill "bygga ett nytt Europa" utan att dock närmare precisera hur det skulle se ut.

Bland de roligare inslagen var när huvudkandidaten för det nya partiet "Ett annat Europa" efter ett par minuter reste sig och lämnade en direktsänd tevedebatt för att gå ut på stan och demonstrera.

Mera relevant fast komplett fel är De Grönas valaffisch som visar en amper tant på sin balkong som-tillsammans med partiet- vill skydda sina tomater från EU:s attacker.

Det finns en allvarlig bakgrund till detta. Kommissionen föreslog en ny utsädesförordning som skulle harmonisera vilka frön och sädesslag man fick använda i Europa. Snart kom man underfund med att detta skulle hota lokalt framodlade sorter t.ex. av tomater. Det skulle bli fritt spelrum för amerikanska utsädesjättar som Monsanto som har patent på olika sädesslag och obönhörligt förföljer jordbrukare som försöker att kringgå deras monopol. Parlamentet protesterade och förkastade förslaget med rösterna 560 mot 15. (Bland de 15 som röstade för var Anna Maria Corazza Bildt!)  Förlaget är alltså stendött och resultatet är ännu ett exempel på parlamentets ökade makt och inflytande. Dessutom på samarbete över partigränserna. Det borde alltså snarare användas som argument för att göra bruk av sin rösträtt  än att påskina att tomaterna fortfarande är hotade.

Emellertid. Det verkar som om det genomgående temat från höger till vänster både i Sverige och Österrike är att "EU skall inte lägga sig i så mycket."   På Europaportalen skriver Ylva Nilsson, ledande ghost buster,  om "EU-kandidater i fel valkampanj?" Det borde alla kandidater läsa och gärna också deras väljare. "Att lägga sig i" är liksom själva uppdraget - hur mycket makt EU skall ha avgörs av de nationella regeringarna i rådet och inte av Europaparlamentet. (Den egendomliga svenska "Junilistan" fattade aldrig detta och deras enda insats i parlamentet var att inför varje votering avge en förklaring att man minsann inte tänkte rösta. De borde naturligtvis ha ställt upp i riksdagsvalet i stället. Det gjorde man ju också senare men då ville ingen ha dem.)

Ylva summerar i ett mail de svenska partiernas inställning:

"De tycks ha bestämt sig för en gemensam visa: EU lägger sig i för mycket... vilket väl är ungefär detsamma som i Österrike då.

Utom att de vill att EU ska hantera Ukraina.
Och ungdomsarbetslösheten.
Och klimatproblemen.
Och den ekonomiska krisen.
Och jämställdheten.
Och förstås den inre marknaden.

Men annars! så ska EU sluta lägga sig i."

Det hela börjar likna denna video (inspirerad av "Life of Brian") : "People's Front Against Europe: What has the EU ever done for us?"

Man får en känsla av att om Kommissionen backade och lät gurkorna vara hur krokiga som helst så skulle den värsta skepticismen gentemot EU försvinna. Lika lätt som roamingavgifter och visatvång.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar