torsdag 11 september 2014

"Två älgar satt i en bastu. Säger den ene:..."

Gunnar Jonsson, en man som aldrig missar en västgötaklimax och aldrig hittar självklarheter självklara nog att inte behöva en extra förklaring skriver om Skottland under rubriken "En union värd att bevara."  Varför detta skulle vara fallet berättar inte Jonsson utan går genast över till att förklara varför han inte "begriper" varför Skottland skulle lämna unionen. Och så kommer slutklämmen, själva poängen liksom: "också Förenade kungadömets förkämpar behöver vakna. Bara några dagar återstår att förklara att den 307 år gamla unionen är värd fler chanser".

En poäng döljer sig dock under Jonssons svada. Nationalistledaren har i kampanjen lyft fram en rad ouppnåeliga mål som dessutom skulle eliminera alla fördelar med en självständighet. (Drottningen som statsöverhuvud, valutaunion osv.) Men det är ytterst osäkert att det är just detta som stärker ja-sidan - man vill helt enkelt bli av med Cameron, toryregeringen och den destruktiva ekonomiska politiken och bli herrar i sitt eget hus.

Skottland kan inte -även om många vill tro det- automatiskt bli medlemmar av EU och NATO. Vad gäller EU kan man inte heller räkna med att få behålla alla godisbitar som Thatcher och efterföljare snattat i form av avgiftsrabatt, opt outs och andra specialförmåner. Men det ligger i EU:s intresse att snabbt slutföra förhandlingar med Skottland i en generös anda dock utan att rucka på unionens grundläggande principer som man i missriktad samarbetsvilja gjort med UK.

Valutafrågan blir den svåraste: Skottland kommer att bli tvungen att införa Euro men detta kommer att kräva några år av anpassning och vad betalar man med under tiden? Här finns stora möjligheter för hämndlystna engelsmän.

Eftersom UK (eller England) med största sannolikhet kommer att rösta för att lämna EU borde dessa frågor spela en mycket större roll i debatten. De nordiska länderna, EU-medlemmar såväl som utomstående, kan spela en viktig roll i att understödja Skottland i en övergångsperiod och bidra till en öka europeisk integration.

För den som ev. tycker att det blir för mycket England bashing här rekommenderas en artikel ur The Independent: The Better Together campaign is selling the wrong Britain

tisdag 2 september 2014

Ränderna går aldrig ur...

(Denna text har även lagts upp på Flarnfri schalottenlök.)

I kväll, tisdag, utfrågas vänsterpartiets Jonas Sjöstedt i SVT. Här är två frågor som definitivt inte kommer att ställas till honom:

1 Varför samarbetar  (v) i Europaparlamentet med en grupp (GUE/NGL) som bl.a. innehåller 6 uttalat kommunistiska partier med hammaren och skäran som emblem? Exempelvis grekiska kommunistpartiet som sände en "valbservatör" till Putins "folkomröstning" på Krim.

2  Varför röstade  (v)-s ledamot av Europaparlamentet mot den resolution som krävde större ansträngningar för att öka antalet kvinnor i styrelsen för börsnoterade företag och t.o.m. angav kvotering som en möjlighet? I den svenska gruppen (välj "Sweden") röstade även konservativa och liberaler mot denna resolution som f.ö. antogs med 473 röster mot 148.

3  Hur ställer sig Sjöstedt till att en ledande företrädare för hans parti och riksdagsledamot menat att  Stalins massmord var "en enstaka händelse" och inte borde läras ut i skolan?

(Sjöstedt tillhörde under 11 år den exklusiva grupp som levde gott i Bryssel på att förakta Europa. Typiska insatser var hans motstånd mot östutvidgningen och hans förhoppningar om att Irland skulle stjälpa Lissabonfördraget. Om (v)-s slingriga Europapolitik se även denna text från SR. Om hur Europa och EU är helt frånvarande från (v)-s valmanifest, läs här. (v) befäster därmed sin ställning som det mest nationalistiska partiet. )

(Många av länkarna går till artiklar på EUbloggen som fingranskat alla partiers valmanifest och skeletten i deras respektive garderober.)