lördag 24 januari 2015

Nytt andetag på Euroflarn

Det har varit ont om aktivitet på Euroflarn en ganska lång tid. Vi får se hur det blir framgent: just nu står två potentiellt viktiga händelseförlopp i fokus: det grekiska valet och ECB:s planerade stödköp av statsobligationer. Om Syrizapartiet vinner - kanske rent av får egen majoritet - beror allt på hur övriga EU-länder kommer att hantera situationen. Mycket panikmakeri - mest från Merkel och Juncker - har förekommit. Men i grunden är ju den politik partiet förespråkar i stort sett den som en stor skara av progressiva ekonomer och politiker sedan länge förordat som alternativ till den trettiotalmässiga åtstramningspolitiken.  Men att ett land skulle  klara det i Alleingang är kanske inte speciellt troligt. Hoppas man behåller huvudet kallt. Men om politiker i stil med Schäuble, Alexander Stubb eller på sin tid Anders Borg får ange tonen i europeisk politik kan det gå riktigt illa.

Jag noterar att den numera välkände Thomas Piketty erbjudit sig att fungera som rådgivare åt Syriza.
(My mistake: skall vara spanska systerpartiet Podemos)

ECB:s Quantitative Easing  är ju en åtgärd som borde vidtagits för länge sedan. Utanför Europa -särskilt i USA- har denna politik lyckats och märkligt nog har inget av de katastrofscenarios som det är så roligt att måla upp inträffat. Framgången är dock ingalunda garanterad - framtidstro och förhoppning är de viktigaste förutsättningarna och där brister det naturligtvis ordentligt. Men å andra sidan behöver man inte frukta några negativa efterverkningar. Det fåtal konservativa ekonomer som fortfarande lever kvar i tyskt 1930-tal lär få sina förhoppningar grusade. Det enkla sambandet mellan penningmängd och inflation har sedan länge förpassats till fablernas värld. Utom hos Ingves och hans gelikar då.

På hemmaplan noterar jag att regeringen haft besök av Rumäniens socialminister. Visserligen försäkrar hon med eftertryck och utan att bli motsagd att det absolut inte förkommer någon diskriminering av romer i Rumänien. Men för säkerhets skull har man ändå kommit överens om en hel del "ramverk", "samordningsåtgärder", "informationsutbyte" och andra fina grejer.

Ja då löser det väl sig sent omsider för det ökande antal med människor som jobbar som tiggare på Stockholms gator. Det passar ju bra så att det blir plats för de invandrare från Norge och Danmark som förbjudits att utöva sitt näringsfång där.

Att fru Plumb och hennes svenska kollegor jobbat som bin med att åtgärda problemen förstår man ju när man läser att hon absolut inte haft tid att gå utanför dörren till konferenslokalen där hon haft chansen att möta en del av sina icke.diskriminerade landsmän. Men det fick väl inte plats i ramverket.