onsdag 30 april 2014

Information och valdeltagande


Enligt en färsk SIFO-undersökning anser en överväldigande majoritet av svenskarna att de vet för litet om partiernas politiska program inför EU-valet. Orsakerna sägs vara att partierna inte klart presenterat sina valstrategier och att EU-kandidaterna inte får särskilt stort utrymme i media. Större delen av bevakningen ägnas åt riksdagspolitiken.

Undersökningen visar också att kristdemokrater och moderater knappast diskuterar EU-frågor medan miljöpartister, sverigedemokrater och framför allt vänsterpartister är mera på alerten.

Tråkigt nog kommer väl de som röstar huvudsakligen att göra det efter sina "normala" partisympatier vilket kan vara rent kontraproduktivt. Andra bloggar har, liksom Euroflarn, flera gånger påpekat att det är kandidaternas kunskap och intresse som är avgörande, inte partitillhörigheten. (1) Möjligheten finns även för representanter för små partier att åstadkomma viktiga resultat.

Partierna och media bär ansvaret för att väljarna inte får veta hur oerhört viktiga EU-frågorna är även för deras vardag. Å andra sidan finns ju en mängd information tillgänglig för den som gör sig besväret att leta.

I Österrike förväntar man sig ett lågt valdeltagande med framgångar för högerextrema FPÖ. Men man kan inte klaga på intensiteten i valkampanjerna med affischer, torgmöten, intervjuer och artiklar samt debatter i teve mellan toppkandidaterna. Det förefaller som om koncentrationen på EU-frågor är betydligt större nu inför valet än vad fallet tycks vara i Sverige. Annars kan man knappast förklara att konservativa ÖVP, som ingår i regeringskoalitionen, klart leder opinionsmätningarna inför EU-valet trots att partiet håller på att demontera sig självt och får vara glad om man lyckas behålla tredjeplatsen i nationalvalet.


(1) Jag kommer själv att rösta på en person som tillhör ett parti som jag aldrig skulle rösta på i ett nationellt val. Men jag har studerat personens arbete och resultat som är mycket bra och ligger ganska väl i linje med mina personliga åsikter. Dessutom stärker jag då den partigrupp som lanserat den som jag tror skulle bli den bäst Kommissionsordföranden.


Uppdatering kl 20:00 I kvällens viktigaste nyhetssändning i österrikisk TV inleddes en serie som skall bringa EU närmare medborgarna. I dagens avsnitt visade man (på ett mycket pedagogiskt sätt) EU-regler som var för sig kan verka irriterande och "byråkratiska" som t.ex. tillåten maximieffekt på dammsugare, värmeplattor som måste stängas av automatiskt efter 45 minuter, max standby effekt på elektroniska apparater på 1 W (???) och naturligtvis det förkättrade glödlampsbytet. Allt detta ingår i ett program för energibesparing som ger per år en besparing i EU motsvarande 2.5 gånger den totala elförbrukningen i Österrike. Det ställer onekligen "EU-byråkratin" i ett nytt ljus.

Varje dag kommer ett nytt sådant inslag fram till valet. Ett fint initiativ. Otänkbart förstås i Sverige.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar