lördag 25 juli 2015

Den sanna andans barn


En sannfinländsk riksdagsman uttalar sig. Försiktigtvis preciserar han inte hur den Endlösung  ("we will fight until the end för...one true Finnish nation") han eftersträvar skall gå till.

Den 14 juli skrev Patrik Oksanen ett blogginlägg kallat Ingen bra dag för Europas samtalsklimat. Han gick till rätta med Marita Ulvskogs hattweet mot Alexander Stubb och menade i en länkad artikel att hon kastat "smågrus i svensk-finländska relationer."  I en kommentar på Oksanens blogg höll jag med honom och tyckte att Ulvskogs uttalande var dumt men undrade om man inte också borde kritisera Stubb som kastade stora stenar snarare än smågrus på eurosamarbetet. Och angående relationerna undrade jag hur "samtalsklimatet" skulle bli den dag svensk opinion vaknar upp och upptäcker att Finland är det tredje nordiska landet som tagit in fascister i regeringen.

Jag skrev min kommentar den 15/7  och fick veta att den skulle granskas före publicering. Oksanen har tagit god tid på sig för granskningen - idag den 25/7 är min kommentar varken publicerad eller refuserad.

Samtalsklimatet gynnas kanske bäst om man vägrar att se sanningen i vitögat. Om jag säger så.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar