Bullfest, bullfest hela dan

(OBS. På grund av långt gången länkröta fungerar inte länkarna i detta inlägg. Jag låter den dock stå kvar för att indikera var jag använt externa källor. Dock har jag inte listat de 4 förordningar från EU resp. svenska myndigheter som ligger till grund för huvudtexten.)

2006 08 31


Jämt det står i pressen krig och nöd på varje rad
Våld och förtryck det gör mig ledsen
men kaffe och bullar gör mig glad
(Tage Danielsson)


Äntligen ett EU-tema i den svenska valdebatten! Det gäller naturligtvis "det kristna bokkaféet Källan" i Skänninge och kommunens miljöinspektör som vill förbjuda försäljning av hembakta bullar därstädes. Både jordbruksministern och Bosse Ringholm och t.o.m Margot Wallström har uttalat sig till bullarnas försvar medan statsinspektör Louise Nyholm på Livsmedelsverket kämpar som folkhälsans donna Quijote mot de hembakta bullarna.

Reaktionen i media och inte minst bland bloggare har varit den förutsägbara: det är EU:s fel som vill förbjuda bullbakning eller eventuellt övernitiska svenska byråkraters fel. Hur som helst så är det sossarnas fel.

Som vanligt bygger reaktionerna huvudsakligen på politiskt önsketänkande och slentrian. Ordet har kastat bort ett antal timmar på att försöka läsa grundtexterna och förstå vad som är på färde. Tyvärr saknas en väsentlig pusselbit, nämligen Margot Wallströms pressmeddelande där hon tydligen förklarar vad som gäller enligt EU-direktiven. (Om någon eventuell läsare har tillgång till detta dokument vore vi tacksamma för en hänvisning.) Så här tror vi emellertid att det är på ett ungefär:

För det första är det fråga om en anpassning av svensk lagstiftning till en förordning (nr 178/2002) om allmänna principer för livsmedelslagstiftning som antagits av parlamentet och rådet (med full svenska representation). Det är alltså inte så att EU-byråkrater i Bryssel skrivit en lag som förbjuder bullbakning i medlemsländerna.

För det andra är det inte själva bakningen som är i visiret utan "produkter som släpps ut på marknaden."  Förordningen skall nämligen:

inte tillämpas på primärproduktion för privat enskilt bruk eller på enskildas beredning, hantering eller lagring av livsmedel för privat enskild konsumtion.
Man inser omedelbart att problemet är vad som menas med att "släppa ut på marknaden". EU-direktivet är ganska strängt här:
ankomma på Livsmedelsverket att i egenskap av central myndighet dra upp de närmare riktlinjerna för tillämpningen. Eftersom begreppen konsumtion inom privathushåll och släppa ut på marknaden används i EG-rätten ankommer det i slutändan på EG-domstolen att bestämma den närmare innebörden av uttrycken och därmed regelverkets omfattning.

Eftersom Livsmedelsverket och EG-rätten skulle komma med tillämpningsföreskrifter avslog utskottet en motion från kd som just syftade till att explicit undanta "nollskalig" produktion.

Några sådana tillämpningsföreskrifter finns ännu inte och Livsmedelsverket skyndar sig litet yrvaket att säga att även ideella kaféer kan omfattas av reglerna men däremot inte skolklasser som säljer bullar för att finansiera en skolresa.

En aspekt som kommit bort är ju att kaféet Källan faktiskt bedriver kommersiell verksamhet. Av pressrapporterna är det oklart om det är "intäkterna" eller "överskottet" som går till idéell verksamhet. Det är naturligtvis en viktig skillnad även om det i och för sig inte finns något undantag för "idell" eller "småskalig" verksamhet som ibland framskymtat. Möjligt är att Margot W. kunnat ge något klarare besked men det enda vi kunnat hitta är ett citat på en blog enligt vilket hon skulle ha sagt att  "varken bymarknader eller kaksäljande skolklasser omfattas och att EU:s gemensamma regler inte gäller för mat som serveras i liten skala och på tillfällig basis.”  Det verkar ju vettigt men kan väl inte utan vidare tillämpas på bokkaféet i Mjölby?

Motvilligt tvingas vi alltså att dra den preliminära slutsatsen att miljöinspektören i Mjölby hade rätt i det aktuella fallet även om hon lugnt hade kunnat coola ner sig tills Livsmedelsverket hunnit utfärda konkreta anvisningar som då bör utformas med en gnutta sunt förnuft.

Men är det inte löjligt att överhuvudtaget hålla på med sådana här saker inom EU? Tja, eventuelle läsare, det handlar ju om att du skall slippa bli sjuk när du ätit dina bullar vare sig det nu sker i Skänninge eller i Atén. Och blir du det ändå gäller det att kunna reagera snabbt så att inte fler drabbas. Men kanske du föredrar en marknadsbaserad lösning: om tillräckligt många får salmonella på en viss restaurang kanske deras ekonomi kommer att skadas och dom börjar att tvätta händerna.

Pest och översvämning
tycker inte jag är bra
Sån’t skapar lätt en viss förstämning
men kaffe och bullar gör mig glad

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar