torsdag 7 april 2016

Laat de poppetjes dansen!


Hop Marjanneke, stroop in't kanneke,
laat de poppekens dansen
eertijds was de Pruis in't land
en nu de kale Fransen,
Hop Marjanneke, stroop in't kanneke,
Hop Marjanneke Jansen


Igår, onsdag, genomfördes en av de mest groteska folkomröstningar som ägt rum på mycket länge. Genom namninsamling hade yttersta högern och yttersta vänstern i skönt samförstånd lyckats få en "rådgivande" folkomröstning till stånd om huruvida det holländska parlamentet skulle ratificera EU:s samarbetsavtal med Ukraina eller inte. Avtalet har varit i kraft sedan slutet av förra året och godkänts av alla medlemsstaters parlament, inklusive Hollands. Holland har emellertid inte ännu ratificerat avtalet och får väl svårt att göra det efter folkomröstningens resultat.

Men jag menar demokratin måste väl få segra? Om vi antar att antalet röstberättigade i medlemsländerna förhåller sig som befolkningen storlek  hade 3.3 % av de röstberättigade inom EU möjlighet att delta . Eftersom valdeltagandet var ca 32 % innebär det att ca 1.06 % av de röstberättigade i EU faktiskt deltog och av dessa var det 64 %, dvs 0.68 % av alla röstberättigade inom EU som röstade "nej" till avtalet.

Alltså något mer än en halv procent av EU:s väljare har sagt nej till att ratificera associeringsavtalet med Ukraina.

Nu är det ju klart att om en total folkomröstning verkligen skulle ha ägt rum hade utfallet blivit helt annorlunda. Men hur? Å ena sidan politikerförakt, EU-skepsis, immigrationsfobi, å andra sidan den starka välviljan mot Ukraina efter Maidan, delvis inspirerad av russofobi men numera dämpad av avslöjanden av korruption och allmän oförmåga att organisera samhället.  Omöjligt att veta även om   en rimlig gissning kunde vara att en majoritet av EU:s befolkning inte skulle vilja ha detta avtal just nu. Men hur som helst är det orimligt att låta frågan avgöras av en handfull holländare som lockats av politiker som öppet medger att de inte alls bryr sig om Ukraina utan bara har som syfte att skada EU.

En intressant detalj i sammanhanget är ju att om de som röstat "ja" i stället hade avstått från att rösta så hade förslaget förmodligen fallit genom att kravet på 30 % valdeltagande inte hade mötts.

Panikklockorna ringer genom EU och t.o.m. en så sansad bedömare som Libérations Quatremer börjar tala om "Nederxit".  Sant är att ett holländskt utträde skulle vara oändligt mer förödande för EU än en Brexit. Brittiska anhängare av Brexit har f.ö.säkert fått en extra skjuts av resultatet av omröstningen i Holland. Liksom Putin.

Några relevanta länkar:

Holländsk folkomröstning är inte (heller) demokrati.  (Med exempel på andra meningslösa folkomröstningar i EU-sammanhang.
Why the Dutch referendum on Ukraine is a joke.
GeenPeil zoekt kiezers die willen stemmen
Ze delen weinig, behalve een diepe afkeer van Europa 
(Om hur socialister, högerextremister och "Djurens parti"  finner varandra i hat mot Europa.)
Niederlande stimmen über EU-Abkommen mit Ukraine ab,  (Bl.a.med underrubriken: "Putin kommer att jubla över ett "nej".)
A Stalking Horse for Nexit
Les Pays-Bas au bord du "Nederxit"?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar