måndag 1 juni 2015

De mörkblå på frammarsch!

(Denna text finns också på Flarnfri schalottenlök)

Två viktiga regionalval har idag hållits i Österrike. Både i Steiermark och i Burgenland förlorade regeringspartierna, socialdemokraterna (SPÖ) och de konservativa (ÖVP) mycket kraftigare än de mest pessimistiska prognoserna.

Av diagrammet ser vi att de stor partierna förlorade omkring 9 % av väljarna medan FPÖ ökade med 16 % pch är nu jämstort med regeringspartierna. De Gröna ökade obetydligt och ekonomiliberalerna hade ingen chans. (Att kommunistpartiet är relativt starkt beror på mycket speciella omständigheter i Graz där deras röstandel  uppgår till ca 20 % beroende på mycket omtyckta lokalpolitiker).
I Burgenland är resultatet liknade dock med aningen mindre utslag.

I höst är det val in Wien och nästa år parlamentsval. Nervositet och villrådighet råder i de stora partierna. Eftersom FPÖ:s framgång till stor del får tillskrivas problematiken på asyl- och flyktingområdet kan man nog inte vänta sig annat än att både SPÖ och framför allt ÖVP kommer att försöka närma sig FPÖs ståndpunkter. Nu vet vi ju av erfarenhet att det är en garanterad förlorarstrategi: väljarna vill ha originalet inte någon blek kopia. Se gärna min text Vilken är då min nästa? om flyktingproblematiken i Österrike.

Men naturligtvis är resultatet också en följd av det bristande förtroendet för regeringspartierna som i stort sett visat sig oförmögna att tackla ekonomiska och sociala problem. Nu är detta naturligtvis speciellt uttalat i Österrike som jag tidigare ofta skrivit om beroende på den federala strukturen och det korporativistiska inflytandet, speciellt inom ÖVP. Landet är i stort sett oregerbart. Den omtalade "århundradets skattereform" är egentligen enbart ett stort  skämt. (Se t.ex.min text "Århundradets skattereform"). Men i det stora hela tror jag att samma tendenser finns i Sverige. Den socialdemokratiska regeringen visar sig svag och tandlös och beroende av ett miljöparti som skrämmer bort en stor del av mera mittorienterade väljare med oövertänkta och naiva utspel. Oppositionen är splittrad och märkligt profillös utan någon egentlig ledare. I de djupa leden mullras det och allt fler önskar sig ett samarbete med SD, det enda parti som kan profitera på situationen.

Det är ganska dystra framtidsperspektiv både i Österrike i Sverige och för den delen i ett stort antal länder i Europa. Det är mycket sent men det skulle finnas möjligheter att vända utvecklingen genom en djärv ekonomisk och social politik.  Men ingen vågar ta ansvaret eftersom resultaten möjligen inte blir uppenbara förrän efter mandatperiodens utgång.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar